INVESTEER IN DE TOEKOMST VAN TIERRAFINO:

GEZOND EN MOOI.

Beste leem en Tierrafino liefhebber !

Tierrafino bestaat bijna 40 jaar ! In 1982 ontmoette Carl Giskes de leembouwarchitect Ir. Klaus Johannes Eckert en maakte ook kennis met Gernot Minke, de eerste professor voor leembouw aan de Universiteit van Kassel. Na het bouwen van een Adobe Paviljoen in Amsterdam besloot Carl in Nederland te blijven en richtte 1992 ‘Leembouw Nederland’ op, een onderneming welke later ‘Tierrafino’ werd.

Tierrafino is het eerste bedrijf in Nederland dat zich uitsluitend richtte op de productie en distributie van leemproducten en het inzicht gaf dat leem een prachtig én gezond bouwproduct is. Met Tierrafino was het Carl Giskes die als eerste de natuurlijke aardekleuren voor stucco’s en verf in Europa introduceerde.

Inmiddels zijn we bijna 40 jaar verder, en staat Tierrafino voor een mooie uitdaging om in de markt van duurzame, circulaire bouwmaterialen haar positie verder te versterken. Leem is een natuurlijk materiaal met product eigenschappen die helemaal voldoen aan de eisen voor een beter en gezond klimaat. Niet alleen voor een beter binnenklimaat maar ook beter voor ons milieu, en zo draag je samen met Tierrafino ook bij aan de doelen die we met elkaar hebben gesteld in het klimaatakkoord. 

Tierrafino is in transitie. Oprichter Carl is inmiddels 72 jaar, en nieuw management samen met de nieuwe generatie Giskes’ dient zich aan. Om de toekomst van het bedrijf te borgen wordt het maatschappelijk kapitaal geneutraliseerd en worden we onderdeel van de Stichting Sleipnir.

Wij zijn steeds nieuwe producten aan het ontwikkelen en bouwen zo ons portfolio verder uit. Hiervoor zijn nieuwe productie- en marketingmiddelen nodig. Partnerships moeten worden uitgebouwd om onze slagkracht in de markt te verhogen. Om de marktpotentie en de vraag naar duurzame bouwmaterialen te verzilveren willen we onze handelskanalen nog beter kunnen ondersteunen.

Kortom we staan voor een grote uitdaging en zoeken daarbij graag ondersteuning van ons netwerk.

Voor deze transitie naar de toekomst en groei van de onderneming hebben we aanvullende financiering nodig.

Op deze webpagina vertellen we u hier graag meer over.

Catherina Giskes, directeur Tierrafino.
Carl Giskes, oprichter Tierrafino

Lees de brochure INVESTEER HIER IN TIERRAFINO

Speciaal voor professionals is de Technical Friday Morning. In 1,5 uur geven wij uitleg over leembouw in het algemeen en de technische toepassingen van onze leemproducten. Aan onze presentatie zijn geen kosten verbonden.

Meld je aan

MET TIERRAFINO INVESTEREN IN EEN DUURZAME TOEKOMST

Marktontwikkelingen

De marktontwikkelingen voor duurzame bouwproducten zijn zeer gunstig. Er is steeds meer bewustzijn op natuurlijke, en circulaire materialen. Steeds meer bewustzijn dat gezonde bouwmaterialen moeten worden toegepast. De noodzaak om het anders te doen, voor milieu en klimaat begint bij iedereen te dagen. Van architect tot verwerker, van huiseigenaar tot project ontwikkelaar.

De natuurlijke eigenschappen van de Tierrafino leemproducten: damp-open, natuurlijk, circulair, warmte accumulerend, vocht regulerend, CO2 uitstoot besparend, antistatisch en schimmelwerend passen perfect in de moderne gebouwde omgeving. Voor renovatie en zeker ook voor nieuwbouw.

De afspraak in het Klimaatakkoord is dat in 2050 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af moeten zijn. Als eerste stap worden tot 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd. Dit betekent een volume van te renoveren woningen van ruim 150.000 woningen per jaar!

Het geschatte aantal nieuwbouwwoningen dat nodig is tot 2030 is ca. 1 miljoen 

Dat zijn ruim 100.000 woningen op jaarbasis. Het bouwfonds gebiedsontwikkeling zegt hierover dat het reële transformatiepotentieel ca. 314.000 woningen is. Dan nog, dat betekent nog steeds ruim 30.000 woningen per jaar die nieuwgebouwd moeten worden in deze periode.

Kortom, totaal 180.000 tot 250.000 woningen per jaar, en dan hebben we kantoren en andere gebouwen nog niet eens meegerekend.

En dit zijn alleen nog maar de Nederlandse getallen….

Leem, in combinatie met duurzaam, bewust en damp-open bouwen, het gebruik van duurzame bouw- en isolatiematerialen, en moderne warmtetechnieken, heeft in deze renovatieopgave een belangrijke positie. De gezonde en duurzame eigenschappen van leem bieden meer comfort, betere warmte- en vochthuishouding en daarmee een prettiger binnenklimaat. Dat is gezond, en bespaart energie en CO2!

Om aan deze vraag en ongekende opgave te voldoen moeten we investeren in ons team, onze organisatie, ons portfolio en onze productie capaciteit. Deze willen we nog toekomst bestendiger maken.

Wij willen onze organisatie duurzaam uitbouwen. Hoe gaan we dat doen? Hieronder vertellen wij hier meer over:

INVESTEER HIER IN TIERRAFINO

Onze visie is dat we Tierrafino, met onze producten, een echt duurzame toekomst willen geven, dat we deze kunnen doorgeven, voor nu en voor onze toekomstige generaties.

Om onze organisatie toekomstbestendiger te maken gaan we deze ‘neutraliseren’. Zo zijn we inmiddels onderdeel van de Sleipnir Coöperatie. In de Sleipnir Coöperatie werken we met andere ondernemers, ZZP’ers en particulieren aan dezelfde doelen; leren we van elkaar, stimuleren we ondernemerschap en helpen we elkaar bij kapitaalsvraagstukken en andere vragen waar je als ondernemer mee te maken hebt. Wij, Tierrafino, zien in Sleipnir een belangrijke partner voor onze toekomst.

Duurzaamheid, iedereen heeft het erover. Bij Sleipnir heeft duurzaamheid niet alleen te maken met de aarde en het milieu, maar ook met wat ‘sociaal duurzaam’ is: zó ondernemen dat je bouwt aan duurzame verbindingen met alle betrokkenen. Iets wat we met Tierrafino al sinds jaar en dag doen en leven.
Stichting Sleipnir investeert, ook als onderdeel van deze Crowdfunding, in Tierrafino en neemt een zogenaamde ‘golden share. Hiermee neutraliseren we het kapitaal zodat het bedrijf niet meer privé-eigendom is, maar werkelijk maatschappelijk kapitaal is en blijft. Dat is een belangrijke voorwaarde om tot die andere economie te komen.

Voorbeelden van geneutraliseerde bedrijven zijn: Robert Bosch, de Zeiss Gruppe, wat dichter bij huis de Surfschool The Shore en de Beeldhouwwinkel.

Al bijna 40 jaar brengt Tierrafino, eerst als Carl Giskes toen als Leembouw Nederland vof en later als BV, kennis en kunde over Leem naar de markt en haar klanten. Onder andere door middel van trainingen, workshops, informatie op onze website(s) en andere mediakanalen. Zo blijven we bouwen we aan een netwerk van ervaren verwerkers, meesters in het werken met leem. Werken we aan het uitbouwen van een ‘gilde’ van Tierrafino Clay Experts. De kennis Tierrafino dragen we graag over, om zo nog meer draagvlak te creëren voor onze producten bij onze eind-klanten, verwerkers en onze handelaren.

Tierrafino ‘Technical Friday Mornings’

Ook brengen we graag architecten, aannemers en eigenaren op de hoogte wat er allemaal kan en mogelijk is met onze leem producten. Iedere vrijdag bieden we hun de gelegenheid hun project door te nemen en te kiezen voor de juiste toepassing van leem. Voor meer info over de TFM klik hier.

ONZE INVESTERINGSOPGAVEN

Tierrafino heeft een breed palet aan doelen en acties waar investeringen voor nodig zijn, zowel in tijd, capaciteit als in geld. Hieronder geven wij een schets van wat we op ons ‘bordje’ hebben.

 

Upload Image...

Op basis van onze bestaande producten, marktvraag en innovaties op het gebied van toevoegingen en grondstoffen ontwikkelen we steeds nieuwe producten. Voorbeelden zijn een extra witte kleur, die weer de basis vormt voor een uitbreiding van het kleurenpalet, of een hardere leemstucpleister, en een nog betere hechtleem. Ook hebben we gewerkt aan een speciaal ontwikkelde biobased verharder of beschermer die perfect samenwerkt met leem (en kalk). Daarmee vergroten we de toepassingsmogelijkheden van onze producten. Hier gaan we graag mee door, en hebben we vooral capaciteit nodig om deze innovaties te gedegen te testen, en vervolgens online en offline onder de aandacht te brengen van onze klanten.

Product Capaciteit

De genoemde ongekend grote potentiële opgave aan woningen en gebouwen die in de leem kunnen (en moeten) worden gezet vraagt om meer productie capaciteit. Uitbreiding van ons portfolio vraagt ook om extra productiemiddelen, meer voorraad en meer opslag ruimte. Dat alles vergt de nodige investeringen.

Keurmerken

Tierrafino heeft zich recent aangesloten bij Nature Plus. Nature Plus is een Duits keurmerk voor ecologische bouwmaterialen en bestaat sinds 2001. Bij dit label is het gebruik van schadelijke stoffen zoals zware metalen en pesticiden niet toegestaan. Het stelt daarnaast zeer strenge eisen aan vluchtige organische stoffen (VOS). Allemaal eisen waar de Tierrafino producten intrinsiek al aan voldoen, want leem is het oudste en eerlijkste bouwmateriaal…, maar waarvoor (helaas, en wellicht daardoor) dit soort nieuwe certificering vaak nog ontbreekt. Om onze marktpositie en de markt voor onze producten veilig te stellen is het van groot belang dat deze certificeringen er komen. Ook dit vraagt een forse investering in tijd en geld.

Onze klanten en handelaren vragen steeds meer en betere informatie en presentatie van onze producten. Wij hebben geconstateerd dat een gedegen winkelpresentatie concept gevraagd wordt, waarbij onze Tierrafino leemproducten zo optimaal mogelijk onder de aandacht kunnen worden gebracht. Waarbij we recht doen aan de veelheid aan de vele mogelijkheden en kleuren. Waarmee we onze handelaren en verwerkers ondersteunen in het bedienen van hun eindklant. Ook dit vraagt een investering.

Marketing en Communicatie

Het afgelopen jaar hebben we een nieuwe website gelanceerd. Daar gaan we mee door en bouwen deze steeds verder uit. Willen we de ‘go to place’ zijn voor informatie over en het werken met leem en natuurlijke bouwmaterialen.

Ons brochure en foldermateriaal blijven we up to date houden en gaan we refreshen. Het editen, en het druk en printwerk hiervan vraagt ook de nodige tijd en middelen.

Financiële verbondenheid

Onderdeel van ons ideale toekomstbeeld is dat wij ook financieel verbonden zijn met u en met al onze partners. Dagelijks werken jullie met onze Tierrafino producten. Continuïteit van de onderneming is daarbij van groot belang. Dagelijks vertrouwen duizenden mensen op onze Tierrafino producten en onze kennis over leem, het werken en leven met leem. Continuïteit en kwaliteit geven naast een mooi eindresultaat ook rust. Samen bouwen we zo aan een duurzame toekomst, met een financiële verbondenheid die gericht is op ons netwerk en zo onafhankelijk mogelijk is van banken. Deze crowdfunding hebben we zo ingericht dat iedereen in ons netwerk kan participeren. Een participatie waarmee je stem geeft aan Tierrafino en waarmee je inhoud geeft aan die continuïteit. Je participatie is daarmee goed voor een bijdrage aan een mooiere en gezondere wereld én laat je meedelen in een stukje van de winst.

Tierrafino, een bedrijf met goede vooruitzichten

Natuurlijk wilt u graag weten waar het geld naar toe gaat.

Tierrafino is een BV. Deze BV gaat aandelen uitgeven waarmee stemrecht en recht op winstdeling wordt gegeven.

Tierrafino wordt een van de inmiddels 20 aangesloten bedrijven van Stichting Sleipnir. Deze bedrijven hebben een gezamenlijke jaaromzet van ca. XXX miljoen Euro en bieden werk aan ruim YYY mensen.

Stichting Sleipnir neemt, zoals eerder vermeld, een golden share om er voor te zorgen dat de doelstelling en (continuïteit van) het kapitaal van Tierrafino geborgd wordt. Stichting Sleipnir zorgt er voor dat uw geïnvesteerde geld juist wordt aangewend en niet kan weglekken naar een individuele aandeelhouder voor eigenbelang.

Tierrafino heeft 3 directieleden die hun inkomen krijgen uit arbeid voor de onderneming. Dit inkomen is mede afhankelijk van de winst van de onderneming.

Tierrafino verkoopt haar producten voornamelijk in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Samen met handelspartners die Tierrafino in deze landen vertegenwoordigen. Samen met partner MTM worden producten geproduceerd en verder ontwikkeld, en wordt samen de Duitse markt bediend. Tierrafino verkoopt wereldwijd en zet in op de uitbouw van vertegenwoordiging en omzet in Europe. Daarbuiten wordt vooral op projecten gewerkt.

De grafiek hieronder laat de omzetontwikkeling van de afgelopen jaren zien en een conservatieve verwachting van de toekomstige omzet. Met uw hulp en ondersteuning kunnen dit waar maken!

Tierrafino biedt een tweetal financieringsmogelijkheden:

Tierrafino leemstuc Museum Küppersmühle 2