Von Dice Hotel Amsterdam

Von Dice Hotel Amsterdam in Amsterdam NL. In 2020 is het hotel gerealiseerd door Hermann Giskes. Er is Tierrafino Antique Provence, Duro en Tadelakt toegepast in interieur. Een nieuwe verwerkingstechniek is gebruikt: met een harde veger zijn lijnen in de nog natte leemstuc getrokken. Uitvoering Hermann Giskes.