Von Dice Hotel Amsterdam

Von Dice Hotel Amsterdam in Amsterdam NL. In 2020 is het hotel gerealiseerd door Hermann Giskes. Er wordt Tierrafino Antique Provence, Duro en Tadelakt toegepast in interieur. En nieuwe verwerking techniek wordt getest, met een veger lijnen in de nog natte leemstuc trekken. Uitvoering Hermann Giskes.