Naturatec Clayshop Norway

Tierrafino Dealer Stockholm Sweden

Naturatec clayshop Norway buy Tierrafino Clay products here!

Naturatec clayshop Norway supplies environmentally friendly surface products to professional customers. We supply solutions based on natural materials and without the use of solvents for all surfaces.
We have popular products for different surfaces. Grout-free plaster: Pastelone, tadelakt, mineral plaster for walls. Clay-based natural paints and environmentally friendly building materials such as adhesives, sealants, and straightening agents

There is a trend to move away from just painted plasterboard in every room, alternatives with more lives are becoming more and more popular. Naturatec’s mineral plaster is a stylish alternative to paint and provides vibrant and elegant walls.

Naturatec clayshop Norway

leverer miljøvennlige overflateprodukter til profesjonelle kunder. Vi har populære produkter til ulike overflater. Fugefri puss: Pastellone, tadelakt, mineralpuss til vegger. Leirebasert naturmaling og miljøvennlige byggevarer som lim, fugemasse, og avrettingsmasser.

Naturatec er leverandør av miljøvennlige og innemiljøvennlige produkter til byggebransjen. Vi leverer løsninger basert på naturlige materialer og uten bruk av løsemidler til alle overflater.

Det er en trend å gå vekk fra kun malte gipsplater i alle rom, alternativer med mer liv blir mer og mer populært. Naturatecs mineralpusser er et stilrent alternativ til maling og gir levende og elegante vegger.

Naturatec Tierrafino Dealer Stockholm Sweden

productpages Tierrafino Clay paint en Clay plaster