Tierrafino ondertekent het convenant voor duurzamere woningbouw op 29 september

Tekenmoment convenanten | 29 september

Het tekenmoment vindt plaats tussen 15.00 en 17.30 uur in Bussum.

De woningnood is groot en de klimaatdoelstellingen halen is een grote uitdaging. Daarbij komt dat
stikstof alle aandacht opeist en woningbouw dreigt lam te leggen…

Ambitieuze afspraken
Op 29 september 2022 tekenen meer dan 70 organisaties daarom een convenant om duurzamer,
toekomstbestendiger woningen te bouwen. Hierin staan ambitieuze afspraken, zelfs strenger dan de
huidige wettelijke normen, zodat er sneller, goedkoper en duurzame woningen gebouwd kunnen
worden. Naast Tierrafino zijn ondertekenaars onder meer gemeenten en bouwende ontwikkelaars uit de
provincies Utrecht en Flevoland en de regio Amsterdam. Het deel van Nederland waar 30% van de
woningbouwopgave gerealiseerd moet worden!
Bekijk een overzicht van de partijen die al officieel hebben toegezegd te tekenen (veel gemeenten
besluiten deze week)

Landelijke norm
De opstellers van het convenant willen dat de afspraken over de woningbouwnormen gaan gelden
als landelijke norm. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (waar Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening onder valt) heeft al interesse getoond en volgt de uitvoering van het convenant nauwgezet.

Spreker Bob Hendrikx over bouwen met levende materialen
Tierrafino nodigt je graag uit om aanwezig te zijn bij deze belangrijke stap die meer woningen en
duurzamere woningen mogelijk maakt. Het programma begint op donderdag 29 september om
15.00 uur en de borrel is rond 17.30 uur afgelopen. De ondertekening gebeurt op duurzaam
geproduceerd bouwmateriaal dat daadwerkelijk over een tijdje in een huis geplaatst wordt.
Innovator Bob Hendrikx – bekend van de Duurzame Jonge 100 en de ‘duurzame doodskist van
paddenstoelen’ van DELA – spreekt deze middag over zijn inspirerende kijk op woningbouw met
‘levende materialen’.

Wil je er bij zijn? Laat het weten via contact@toekomstbestendigbouwen.nl. Zij sturen je dan het
verdere programma toe en kunnen je vragen verder beantwoorden.
Lukt het niet om erbij te zijn? Dan sturen we je graag het persbericht toe.

Met vriendelijk groet,
Tierrafino