Tierrafino New Years Toast

Tierrafino NEW YEAR’S TOAST!
uitsluitend voor Verwerkers en Sales Partners e.d.

Geen eindejaarsborrel maar een Nieuw Jaars Toast! waarbij we toasten op een waardevolle samenwerking en een inspirerend en succesvol 2020.
Deze Nieuw Jaars Toast is op 31 januari 2020 vanaf 17.00-20.00 uur bij Tierrafino B.V., Archangelkade 23, 1013 BE in Amsterdam.
Wij zien er naar uit om gezamenlijk met onze partners en relaties een glas te heffen op een succesvol nieuw jaar!
We bieden de aanwezigen een Tierrafino Promotie-Pakket om mee te nemen! AANMELDEN Via info@Tierrafino.com