Tierrafino participeert in de ‘Green Make Over’ op SBS6

De persoonlijke aanstekelijkheid en visie van de documentaire en tv-maakster Gwen Jansen bracht Tierrafino ertoe om haar bijdrage te leveren aan dit programma waarbij ‘gewone’ mensen worden geholpen hun woon- en levensstijl te verduurzamen. Het motto; ‘Leem voor iedereen!’ Bekijk hier dit vlotte programma vol tips en tricks en wordt ook fan!

Groene TIPS van deze aflevering: https://greenmakeover.nl/tips-aflevering-6/