HIRO Natuurlijk Wonen

Tierrafino Verkooppunt

HIRO Natuurlijk Wonen

Voor Tierrafino leemproducten bij HIRO Natuurlijk Wonen klik hier!

Ontstaan

In het Hillegoms Rotanhuis werden de manou- en pitrietmeubelen in eigen spuiterij afgewerkt. In de begin jaren ’80 besloot ondergetekende Wim van Biezen deze afwerking met natuurlijke olie en was te gaan doen. Hiertoe werd contact gelegd met de natuurverf leverancier Auro. Later werden ook andere producten van Auro te koop aangeboden. Zo is langzaam maar zeker een afdeling ontstaan met allerlei ecologisch bewuste producten. Die afdeling kreeg de naam Hiro Natuurlijk Wonen. In 1999 is Hillegoms Rotanhuis opgehouden te bestaan en is de locatie van een winkel omgeruild voor een magazijn met verkoopruimte. Nu met als hoofdactiviteit materialen leverancier van ecologische duurzame bouwmaterialen onder de naam Hiro Natuurlijk Wonen, samen met mijn vrouw Renate bemensen wij dit bedrijf.

Beleid

Het streven van Hiro is, om tot levering te komen van materialen, zonder gevaarlijke stoffen, en ecologisch duurzame producten aan consumenten, verwerkers en ondernemers.

De oudste bouwwijze op aarde, maar nog steeds modern.

Hiro Natuurlijk Wonen kan u helpen met advisering, aanschaf en uitvoering van afbouw met leem.

Ongebakken aarde welke doorgaans bestaat uit een mengsel zand, zilt en klei. Vaak wordt ook de term Leem en Leembouw gebruikt om aan te geven dat het hier om ongebakken aarde gaat. Aarde is een oermateriaal en herbergt de ‘oerkracht’ van bouwen in zich. Het is niet voor niets dat kinderen graag spelen met aarde en water waarmee ze prachtige kastelen bouwen zonder iets van dit bouwmateriaal af te weten!. Wij aardse wezen voelen ons dan ook vertrouwd in een architectuur met aardse vormen en materialen. Hierin vinden wij rust; zoals een Kind bij zijn Moeder, zoals een Aardmens bij Moeder Aarde.

De vele emissies van onze moderne bouwmaterialen hebben een negatieve invloed op ons. Dit is weliswaar breed bekend maar wordt verder weinig aandacht aangegeven. Enkele bekende voorbeelden zijn de emissies van schadelijke gassen uit spaanplaten, kunststoffen, en ook de acrylverven welke nog een (niet verplicht om te melden) hoeveelheid schadelijke emissie afgeven. Niet te vergeten de cement waarin ons nationaal afval, vliegas, in is verwerkt. Daarnaast nog allerlei elektrostatisch geladen kunststof producten. Wat te denken van de geo-biologische negatieve eigenschappen van gewapend beton en staalconstructies. Een groot aantal mensen zijn gevoelig voor deze verstoring van natuurlijk evenwicht tussen de kosmische en aardse straling en magnetische velden.

Leem wordt niet allen gebruikt om te bouwen! Sommige leemsoorten worden gebruikt in de cosmetica en de geneeskunst. Voorbeelden hiervan zijn de modderbaden, schoonheidsmaskers, maagpoeders, leemzalven etc. In landen zoals Duitsland, Frankrijk, België en Zwitserland zijn talrijke gespecialiseerde leemkuurorden, waar men zich op medisch advies kan laten behandelen.

In een verantwoorde toepassing is Leem een volwaardig bouwmateriaal met goede bouw-fysische eigenschappen. Dit betreft ook de goede geluidisolatie en warmte accumulatie. Een zeer dampopen en een hoge mate van brandwerendheid zijn enkele eigenschappen welke toegevoegde waarden en benodigd zijn bij de biologische bouwmethodes.

HIRO Natuurlijk Wonen leem kopen van Tierrafino

Informatieve product-pagina’s van Tierrafino leemverf en leemstuc.

Lees de werkbladen

Workshops

Tierrafino organiseert coaching, workshops, seminars, cursussen en opleiding over het aanbrengen en stukadoren van leemstuc/leempleister, leemfinish, verstevigde leemstuc, stucco lustro, decoleem, leemverf, tadelakt, kalkpleister, en natuurlijk bouwen met leem.

Workshops